Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gruodį – kad neįgalieji būtų dėmesio centre, o institucijos siūlytų integracijos programas. ARKIVYSKUPIJOS – kad prasidėję nauji liturginiai metai mus labiau priartintų prie Kristaus Taikos Kunigaikščio.

2015 12 06       II-sis    Advento    sekmadienis                 metai C

 

EVANGELIJA  Lk 3  1 - 6

Penkioliktais ciesoriaus Tiberijaus viešpatavimo metais, Poncijui Pilotui valdant Judėją, Erodui esant Galilėjos tetrarchu, jo broliui Pilypui - Iturėjos bei Trachonitidės krašto tetrarchu, Lisanijui - Abilėnės tetrarchu, prie vyriausiųjų kunigų Ano ir Kajafo, pasigirdo Viešpaties žodis Zacharijo sūnui Jonui dykumoje. Jis apėjo visą Pajordanę, skelbdamas atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti, kaip parašyta pranašo Izaijo kalbų knygoje: Tyruose šaukiančiojo balsas: Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus! Kiekvienas slėnys tebūna užpiltas, kiekvienas kalnas bei kalnelis - nulygintas. Kreivi keliai taps tiesūs, o duobėti - išlyginti. Ir visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą.

 

Gvadelupės  Švč.  Mergelė  Marija

Švč. Mergelės Marijos apsireiškimai 1531 m. ant Tepeyac kalno indėnui Jonui Didakui Kuautlatoatsinui ženklina lūžį krašto evangelizacijos istorijoje. 1519 m. atkeliavusių Ispanijos vienuolių ir misionierių pastangos iš pradžių buvo ne itin sėkmingos. Dalinai tai nulėmė giliai įsišakniję senoviniai čiabuvių tikėjimai. Nuo europiečių išsilaipinimo iki Gvadalupės apsireiškimo Meksikoje buvo pakrikštyta maždaug milijonas vietinių gyventojų. Tačiau autentiški dokumentai rodo, kad 1536 m., tai yra po penkmečio nuo Marijos apsireiškimų, pakrikštytų katalikų indėnų skaičius staiga išaugo iki 4 milijonų. Pasak Marijos kulto eksperto Ruben Vargas Ubarte, pagrindinė tokio nepaprasto atsivertimų priežastis yra švelni įtaka, kurią meksikiečiams darė Marijos apsireiškimai jų tautiečiui Jonui Didakui. Tam lemiamos įtakos turėjo pranašiška pirmojo Meksikos vyskupo pranciškono įžvalga. Jis maldingoje procesijoje iš Meksikos miesto iki Tepeyac apsireiškimų kalno keliavo dėvėdamas Jono Didako „tilmą", tai yra tuo metu visų indėnų dėvėtą prijuostę, ant kurios per apsireiškimus įsispaudė Mergelės Marijos atvaizdas. Gvadalupės Marijos, kaip visų tikinčiųjų Motinos, kultas greitai pasklido tarp vietinių ir todėl, kad Jono Didako rūbe įspaustame paveiksle yra ne europietės, o meksikietės moters atvaizdas. Būtent toks Marijos atvaizdas buvo iškeltas Meksikos evangelizacijos pradžioje. Greitai meksikiečiai įsisąmonino Gvadalupės Marijos kaip motinos vaidmenį, iš Jono Didako lūpų sužinoję, jog ji - meilinga visų Motina - prašo pastatyti jos garbei namus ten kur gyvena jos vaikai, tai yra atšalioje vietoje, kurioje tuo metu gyveno indėnai, ispanų ištremti iš Meksikos miesto, būtent apsireiškimų kalno Tepeyac papėdėje. Į šioje vietovėje iškilusias apsireiškimų šventovę ir garsiąją Gvadalupės Marijos baziliką kasmet gruodžio 9 - 12 dienomis suvažiuoja milijonai tikinčiųjų.

Gvadalupės Marijos apsireiškimų regėtojas Jonas Didakas dabar yra šventasis. Jis buvo kanonizuotas 2002 metų liepos 31 dieną, o jo liturginė šventė yra minima gruodžio 9-ąją, pirmąją apsireiškimų dieną.

 

SKELBIMAI

·      Pradėjome Advento laikotarpį. Jo metu ruošiamasi Kalėdoms, vengiama triukšmingų pasilinksminimų, didesnis dėmesys skiriamas artimo meilės darbams, penktadieniais laikomasi pasninko. Per šį laikotarpį svarbu atlikti išpažintį. Advento rekolekcijos mūsų parapijoje vyks gruodžio 19-20 d.d. Kiekvieną Advento sekmadienį 740val. giedamos „Marijos valandos", 8 val. švenčiamos Rarotų šv. Mišios.

·       Kalėdaičių galima įsigyti bažnyčios vestibiulyje arba raštinėje.

·      Netrukus pradėsime švęsti Šventuosius Gailestingumo metus. Ta proga Kauno arkikatedroje bazilikoje gruodžio 13 d. 12 val. bus iškilmingai atidaromos Šventųjų Gailestingumo metų durys. Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ kviečia visus tikinčiuosius gausiai dalyvauti šioje iškilmėje.

·  Kviečiame dalyvauti akcijoje "Gerumas mus vienija", kuri vyks visą Advento laikotarpį. Parapijos „Caritas" narės platins žvakutes, gautos už jas aukos bus skirtos paremti stokojančius ir vargstančius parapijos bendruomenės narius.

  • Kviečiame skaityti religinę literatūrą. Bažnyčios vestibiulyje galima įsigyti žurnalus „Artuma", „Kelionė su Bernardinai.lt", naują maldyno „Magnificat" numerį.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

 

12.07  Šv. Ambraziejus, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

12.08  Švč. Mergelės Marijos Nekaltasis Prasidėjimas

12.09  Šv. Jonas Didakas Kuautlatoatsinas

12.11  Šv. Damazas I, popiežius

12.12  Gvadalupės Švč. Mergelė Marija

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas