Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

2015 10 18              XXIX-sis eilinis   sekmadienis               metai B


EVANGELIJA  Mk  10,  35 - 45

Čia prie Jėzaus prieina Zebediejaus sūnūs Jokūbas ir Jonas ir kreipiasi: „Mokytojau, mes norime, kad padarytum, ko prašysime". Jis atsakė: „O ko norite, kad jums padaryčiau?" Jie tarė: „Duok mums sėdėti vienam tavo šlovės dešinėje, kitam - kairėje!" Jėzus atsakė: „Patys nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu, ir būti pakrikštyti krikštu, kuriuo aš būsiu krikštijamas?" Jie sako: „Galime". Bet Jėzus jiems pasakė: „Beje, taurę, kurią aš gersiu, jūs gersite, ir krikštu, kuriuo aš būsiu pakrikštytas, jūs irgi būsite pakrikštyti. Tačiau ne mano reikalas duoti vietą savo dešinėje ar kairėje, - tai bus tiems, kuriems paskirta". Tai išgirdę, dešimtis supyko ant Jokūbo ir Jono. Pasišaukęs mokinius, Jėzus prabilo: „Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdovais, engia jas ir jų didžiūnai rodo joms savo galią. Tarp jūsų yra ne taip! Kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, tebus jūsų tarnas, ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, tebus visų vergas. Juk ir Žmogaus Sūnus atėjo, ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį".

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Evangelistas Morkus rašo, kad kiti mokiniai supyko ant Jokūbo ir Jono. Ko gero ir mes panašiai pasielgtume. Juk ne vieną jų iššaukiantis elgesys bus šokiravęs. Kodėl būtent jie turi sėdėti Mokytojo kairėje ar dešinėje? Greičiausiai būtent toks klausimas daugelį ir neramintų: negerai, kai yra, rodos, tik dvi vietos, o kandidatų jas užimti - gerokai daugiau... Galų gale norisi ir mums nors šiek tiek pasėdėti šalia Mokytojo. Galima sakyti, kad Jokūbas ir Jonas - Griaustinio vaikai - šiandien įkūnija nominaliuosius krikščionis. Tuos, kurie tokį vardą nešioja iš tradicijos, dėl garbės, bet negyvena taip, kaip derėtų tikram krikščioniui. Sėdėti šalia Mokytojo garbėje, galbūt dar kokią kramtomą gumą kramsnoti, ar matyti, kaip kiti netobulai gyvena, nieko neveikti, vien tik faktus, kaip kokiems dabar populiarių projektų administratoriams pūkštelėti popieriuje, - anokia čia krikščionybė. Dešinė ar kairė nematuojama garbe ar pasiekimais, nuopelnais. Tai dovana. Todėl kiekvienas krikščionis turi įkūnyti tarnavimo ir dovanojimo džiaugsmą. Kristus yra kiekvieno pavyzdys. Jis, kaip sako apaštalas Paulius, nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki Kryžiaus mirties, todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovei išpažintų: „Jėzus Kristus yra Viešpats!" (Fil 2, 6-11)

 

SKELBIMAI

  • Šiandien Misijų sekmadienis. Meldžiamės už misijas ir misionierius.
  • Ateinantį ketvirtadienį, spalio 22 d., 12 val. švęsime šv. Jono Pauliaus II dieną. Šiose šv. Mišiose bus meldžiamasi tomis intencijomis. 11.30 val. bus kalbamas Rožinis, Šv. Mišias transliuos „Marijos radijas". Po Šv. Mišių bus galimybė susitikti su „Marijos radijo" atstovais.

 

  • Ateinantį sekmadienį, 11.30 parapijos salėje vyks koncertas, skirtas senjorams. Koncertuos ansamblis „Sūduva". Kviečiame ateiti.
  • Ateinantį antradienį mūsų parapijoje prasidės Katechumenato programa. Tai oficiali Katalikų Bažnyčios programa, skirta suaugusiems, norintiems priimti Krikšto, Eucharistijos, Sutvirtinimo sakramentus ar pagilinti tikėjimo žinias. Susitikimai vyks kiekvieną antradienį 19 val.
  • Renkamos aukos Kauno kunigų seminarijai paremti. Šiais metais mūsų parapija turi surinkti €2300. Darbo dienomis auką galite atnešti į parapijos raštinę, o sekmadieniais aukos renkamos bažnyčios vestibiulyje. Seminarijos vadovybė ir klierikai dėkoja už gerumą ir meldžiasi už Jus.
  • Kviečiame skaityti religinę literatūrą: žurnalus „Artuma", „Kelionė su Bernardinai.lt", „Žodis tarp mūsų", maldyną „Magnificat".
  • Parapijos klebonas dėkoja už aukas, skirtas bažnyčios įrengimui. Auką galima įteikti parapijos darbuotojui bažnyčios vestibiulyje arba parapijos raštinėje. Sekmadieniais, 10.30 val. meldžiamės už parapiją, jos rėmėjus ir geradarius.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

 10.19 Šv. Jonas Brebefas ir Izaokas Žogas, kunigai, kankiniai ir jų draugai, kankiniai; šv. Kryžiaus Paulius, kunigas

10.22  Šv. Jonas Paulius II, popiežius

10.23  Šv. Jonas Kapestranas, kunigas

10.24  Šv. Antanas Marija Klaretas, vyskupas


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas