Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija balandį – kad kiekvienoje kultūroje būtų pripažįstamas moterų orumas ir vertė, kad liautųsi jų diskriminacija. ARKIVYSKUPIJOS – kad Velykų žinia įkvėptų saugoti gyvenimo dovaną ir puoselėti dvasinius pašaukimus bei šeimos gyvenimą.

2015 09 20              XXV-sis eilinis   sekmadienis               metai B

EVANGELIJA  Mk  9,  30 - 37

Iš ten išėję, jie keliavo per Galilėją. Jėzus nenorėjo, kad kas apie tai žinotų. Mokydamas savo mokinius, jis tvirtino: „Žmogaus Sūnus bus atiduotas į žmonių rankas, ir jie nužudys jį, bet nužudytas jis po trijų dienų prisikels". Mokiniai nesuprato tų žodžių, bet nedrįso jį klausti. Kas didesnis? Jie atėjo į Kafarnaumą. Namie jis paklausė juos: „Apie ką kalbėjotės kelyje?" Jie tylėjo. Mat kelyje jie ginčijosi, kuris iš jų didžiausias. Atsisėdęs jis pasišaukė Dvylika ir tarė: „Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visų tarnas!" Paėmęs mažą vaiką, pastatė tarp jų ir, apsikabinęs jį, pasakė: „Kas dėl manęs priima tokį vaikelį, tas priima mane, o kas priima mane, tas ne mane priima, bet tą, kuris yra mane siuntęs".

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Iš kur tas noras iškilti virš visų, kitiems įsakinėti, kitus stumti žemyn? Geriausią atsakymą į šį mūsų klausimą randame pirmojoje Biblijos knygoje. Biblija pasakoja, kad Dievas, sukūręs žmogų, panašų į savo paveikslą, atidavė jam valdyti visą žemę. Žmogus buvo viso ko, kas žemėje, šeimininkas. Žmogui tereikėjo pripažinti vienintelį dalyką, būtent, kad jis yra Dievo kūrinys, visais atžvilgiais priklausomas nuo Dievo. Tai buvo teisinga, nes tai buvo tiesa. Žmogus - Dievo kūrinys. Kad ir kaip išaukštintas, kad ir kokias didžias dovanas iš Dievo gavo, žmogus yra kūrinys. Jo, kaip kūrinio, pirmoji pareiga pripažinti savo pavaldumą Kūrėjui. Prieš daugiau nei 40 m. įvykęs Vatikano II Susirinkimas įnešė daug šviesos į Bažnyčios narių tarpusavio santykius. Dokumente apie Bažnyčią randame tokius žodžius: „Kristuje ir Bažnyčioje nėra kokios nelygybės dėl kilmės ar tautybės, visuomeninės padėties ar lyties, nes „nėra nei žydo, nei graiko; nebėra nei vergo, nei laisvojo; nebėra nei vyro, nei moters: visi jūs esate viena Kristuje Jėzuje". Nors kai kurie Kristaus valia yra paskirti būti kitiems mokytojais, slėpinių perteikėjais ir ganytojais, visi yra lygūs orumu ir visiems tikintiesiems bendra veikla Kristaus kūno statyboje" Šis Bažnyčios mokymas mums primena du dalykus: viena, visi Bažnyčioje esame lygūs; antra, Bažnyčioje yra įvairių tarnybų. Jos visos skirtos ne pasipuikuoti, bet tarnauti. Ne visi Bažnyčioje yra vyskupai, ne visi kunigai, bet visi gyvenantys Dievo malonėje yra Dievo vaikai. Krikščioniui nėra žemų pareigų; yra tik blogai atliekamos pareigos. To labiausiai reikia saugotis. Dievo akyse kiekvienas gatvės šlavėjas gali būti didesnis už blogą prezidentą. Jeigu rūpiniesi tik savo asmenine gerove, užmiršdamas, kad tavo darbas yra tarnavimas, negali vadintis Kristaus mokiniu. Neilga šio sekmadienio Evangelija, bet itin reikšminga. Teišlieka mūsų sąmonėje Kristaus žodžiai: „Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visiems tetarnauja".

 

SKELBIMAI

  • Nuo rugsėjo mėnesio sekmadieniais prieš Sumą sakomos trumpos katechezės aktualiais tikėjimo klausimais.
  • Nuo šiol kiekvieną dieną prieš Šv. Mišias bažnyčioje kalbamas Rožinis. Kviečiame drauge melstis!
  • Kviečiame jaunimą nuo 15 m. amžiaus ruoštis Sutvirtinimo sakramentui. Jau yra prasidėję užsiėmimai, kurie vyksta trečiadieniais 16 val. parapijos konferencijų salėje.
  • Ateinantį antradienį, rugsėjo 22 d., 12 val. švęsime šv. Jono Pauliaus II dieną. Šiose šv. Mišiose bus meldžiamasi tomis intencijomis, kurios surašytos ir įteiktos Šventajam, t.y. įmetant jas į aukų dėžutę, esančią relikvijoriuje. 11.30 val. Bus kalbamas Rožinis, šv. Mišias transliuos „Marijos radijas".
  • Renkamos aukos Kauno kunigų seminarijai paremti. Šiais metais mūsų parapija turi surinkti €2300. Darbo dienomis auką galite atnešti į parapijos raštinę, o sekmadieniais aukos renkamos bažnyčios vestibiulyje. Seminarijos vadovybė ir klierikai dėkoja už gerumą ir meldžiasi už Jus.
  • Kviečiame skaityti religinę literatūrą: žurnalus „Artuma", „Kelionė su Bernardinai.lt", „Žodis tarp mūsų", maldyną „Magnificat".
  • Parapijos klebonas dėkoja už aukas, skirtas bažnyčios įrengimui. Auką galima įteikti parapijos darbuotojui bažnyčios vestibiulyje arba parapijos raštinėje. Sekmadieniais, 10.30 val. sumos šv. Mišiose, klebonas meldžiasi už parapiją, jos rėmėjus ir geradarius.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

09.21  Šv. Matas, apaštalas, evangelistas

09.23  Šv. Pijus iš Pietralčinos, kunigas

09.26  Šv. Kozmas ir šv. Damijonas, kankiniai


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas