Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

2015 08 16              XX-sis eilinis   sekmadienis               metai B

EVANGELIJA  Jn  6,  51 - 58

Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną - gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę". Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti: „Kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną?!" O Jėzus jiems kalbėjo: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės! Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje, ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis Tėvas ir aš gyvenu per Tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Štai duona, nužengusi iš dangaus! Ji ne tokia, kokią protėviai valgė ir mirė. Kas valgo šią duoną - gyvens per amžius".

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Kartais nė nesusimąstome, kaip Dievas trokšta būti arti mūsų. Dažnai mums atrodo atvirkščiai. Dažnai Jis mums atrodo perdėm paprastas, kad net ne humaniškas... Tuo tarpu tik Jis, atiduodamas save, leidžia mums apsigyventi drauge su Juo.  Kiekvieno krikščionio tikslas - būti su Dievu, būti arti Dievo. Kiek daug Dievo dovanota! Kaip nuostabu, kai žinai, jog tokia galimybė - būti, pasilikti, gyventi būtent mums, ribotiems, paprastiems ir silpniems žmonėms - yra reali.  Yra visai čia pat. Tiesiog ranka pasiekiama! Dar daugiau - ji nieko nekainuoja. Užtenka tik vieno rankos judesio, vieno vienintelio gesto. Nes Gyvenimo Duona visuomet atlaužta... Svarstydami apie šio sekmadienio evangeliją, vis dėl to neturime pamiršti ir tų tarp savęs besiginčijančių ir beklausinėjančių žydų. Ką gi, žmogaus prigimtis klausinėti. O be to, žydus galime puikiai suprasti: nejaugi Jis toks radikalus, kad duoda ragauti savo fizinį kūną? Juk ar ne dažnai apsiribojame išore?  Ar matome Viešpaties rankos mostą, kviečiantį užeiti, pasilikti. Galų gale, kviečiantį būti gyvais. Juk Jis nori, kad gyventume, ne vien tik egzistuotume, apsiribodami vien tik biologinių malonumų tenkinimu. Šioje vietoje prisimenu skaudų, tačiau iškalbingą atvejį. Mažai mergaitei teko teikti Ligonių patepimo sakramentą. Fiziškai, atrodo, liga ima viršų. Matau tiesiog prie jos lovelės klūpančią mamą. Jos rankose Rožinis. Ši nebyli ir liūdna scena man priminė tai, ką pats dažnai pamirštu. Viešpats yra arti. Jis tiesiog dalijasi su mumis Gyvenimu - pačiu Savimi. Jis prašo mus neskubėti, tačiau pasilikti Jo namuose ilgą laiką. Nuolatos. Tiesiog apsigyventi. Buvimo kartu patirties labai reikia šiuolaikiniam žmogui. Jėzus Kristus tą šiandien siūlo. Ne tik šiandien, bet ir nuolatos. Jis ateina į mūsiškes skausmo ir išbandymų padanges tiesiog kaip duona. Kaip tas nuo pat pirmų dienų  žmogui žinomiausias dalykas. Ir kaskart naujas, šviežiai atlaužtas, nes nuolat save dovanojantis. Kaip gera, kad Jis  numalšina skausmo ir nevilties alkį. Prisimenu tuos žodžius, kuriais aną skausmo vakarą kreipiausi į vaiko mamą: Jėzus Kristus, ir tik Jis, pats būdamas atlaužtas, dovanoja gyvenimą. Imk  jį ir valgyk, nes ši Duona kitokia, nei mato akis, kitokia, nei jaučia juslės ar apčiuopia skonio receptoriai. Tiesiog šią Duoną valgantieji gyvens per amžius. Tad drąsos Jį priimti! Ir tegul Jis pasilieka su mumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos...

 

SKELBIMAI

  • Ateinantį šeštadienį 12 val. švęsime šv. Jono Pauliaus II dieną. Šv. Mišiose bus meldžiamasi tomis intencijomis, kurios surašytos ir įteiktos Šventajam, t.y. įmetant jas į aukų dėžutę, esančią relikvijoriuje. Prieš šv. Mišias, 11.30 val., bus kalbamas Rožinis.
  • Artėja mokslo metų pradžia, tad kviečiu moksleivius deramai pasiruošti naujiems mokslo metams. Ta proga rugpjūčio 30 d., sekmadienį, 12 val. šv. Mišių metu melsimės už parapijos moksleivius ir mokytojus. Kviečiu vaikus ir jaunimą dalyvauti šv. Mišiose, atsiprašyti Viešpatį ir priimti Jį šv. Komunijos metu.
  • Kviečiame skaityti religinę literatūrą: žurnalus „Artuma", „Bernardinai.lt", „Žodis tarp mūsų", maldyną „Magnificat".

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

08.17 Šv. Hiacintas, kunigas

08.19 Šv. Jonas Eudas, kunigas

08.20 Šv. Bernardas, abatas, Bažnyčios mokytojas

08.21 Šv. Pijus X, popiežius

08.22 Švč. Mergelė Marija Karalienė


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas