Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

2015 08 09              XIX-sis eilinis   sekmadienis               metai B

EVANGELIJA  Jn  6,  41 - 51

Tada žydai ėmė murmėti, kad jis pasakęs: „Aš duona, nužengusi iš dangaus". Jie sakė: „Argi jis ne Jėzus, Juozapo sūnus?! Argi mes nepažįstame jo tėvo ir motinos? Kaip jis gali sakyti: 'Aš esu nužengęs iš dangaus'?" Jėzus jiems atsakė: „Liaukitės tarpusavyje murmėję! Niekas negali ateiti pas mane, jei mane pasiuntęs Tėvas jo nepatraukia; ir tą aš prikelsiu paskutiniąją dieną. Pranašų parašyta: Ir bus visi mokomi Dievo. Kas išgirdo iš Tėvo ir pasimokė, ateina pas mane. Bet tai nereiškia, jog kas nors būtų Tėvą regėjęs; tiktai kuris iš Dievo yra, tas jį regėjo. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą. Aš esu gyvybės duona. Jūsų tėvai dykumoje valgė maną ir mirė. O štai ši duona yra nužengusi iš dangaus, kad kas ją valgys, nemirtų. Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną - gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Šiandien mes kaip niekada galime suprasti evangelijoje aprašytą polemiką. Išgirdus panašius žodžius, kokius anuomet išgirdo žydai, ir mums gali nejučia sukirbėti klausimas: apie ką Jis čia? Tegul pamaitina išalkusius ir pasitraukia iki kito karto, kam dar kvaršinti galvas mintimis apie kažkokią iš dangaus nužengusią duoną? Ir šiandienos žmogus juk dažnai dedasi apie Jėzų žinąs viską. Jam pakanka momentinio efekto. Kam galvoti apie rytojų? Kam taupyti kažkokią duoną rytojui? Todėl mažų mažiausiai žodžiai apie kitokią tikrovę, kitokią duoną lieka nesuprasti, nereikalingi, nustumiami į antra planą. Mums užtenka tik šio gyvenimo. Mes norime tik jį pratęsti, ir daugiau nieko. Juk gebame tą padaryti ir patys: mūsų informacinės technologijos tuoj pradės 3D spausdintuvu spausdinti laiką. Ir daugiau mums nieko nereikia. Jėzus turi duoti tik to, ko mes norime šiandien, čia ir dabar. Bet nekalbėti apie kažką kita. O juo labiau tapatintis su kažkokia rytojaus duona! Šiaip ar taip, ir šiandien Jėzus susiduria su ir ignoravimu. Nes žmogus paprasčiausiai žino viską. Bent jau nori žinoti. Koks Jėzaus atsakymas? Liaukitės ir pagaliau tikėkite... Palikite vietos Tėvui. Leiskitės Jo kviečiami. Taip, tik iš Tėvo kyla visa iniciatyva. Tik Jis kalba tiek, kad žmogus gebėtų suprasti ir atsiliepti. Vieniems gal užtenka keleto žodžių. Kitiems reikia viso storiausio romano. Dievas nepaliauja kvietęs. O žmogus turi tik atsiliepti į šį kvietimą. Tik žvelgdami į Kristų, mes galime pažinti Gyvenimą. Jis mums šiandien, čia ir dabar atneša tikrosios Gyvenimo Duonos riekę. Tik riekę, kurios turi užtekti. Ta riekė - Jis pats. Tad priimkime Jėzų Kristų tiesiog kaip šiandien dovanojamą Gyvenimą. Be išankstinių žinojimų, be geresnės vietos užsirezervavimo (prisipažinsiu, mane asmeniškai kiekvieną kartą sukrečia žmonėse taip paplitęs pasakymas, kad aš pažįstu tą ar aną, kuris šiandien yra padovanotas didžia šlove ar garbe) Jėzaus giminystėje. Atpažinkime ir priimkime Jėzų kaip Gyvenimo Duoną, Dangiškojo Tėvo dovanotą kiekvienam mūsų. Išdrįskime ir patys tiesiog vietoj užsidarymo vien tik žinojime, tiesiog be galo paprastai būti sulaužyti kaip duonos riekelė išalkusiam pasauliui. Tegul nebūna nieko palaimingiau ir prasmingiau, kaip maitinantis eucharistine Duona, patiems tapti vis labiau eucharistiniais žmonėmis. Tik tas, kas priims Jėzų kaip duoną ir valgys Ją - gyvens per amžius. Tiesa, nereikia pamiršti, kad ta Duona yra pats Jėzus Kristus, kartą ir visiems laikams atiduotas už pasaulio gyvybę... Tokia šio sekmadienio vilties žinia. Be galo paprasta, tačiau kunkuliuojanti iššūkiais: Jėzus Kristus yra Duona, atiduodama ir vakar, ir šiandien, ir rytoj kad visi gyventume. Ta pati ir visiems laikams...

 

SKELBIMAI

  • Ateinantį šeštadienį, rugpjūčio 15 d., švęsime Švč. M. Marijos ėmimo į dangų iškilmę (Žolines). Mūsų bažnyčioje vyks atlaidai. Šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka. Visų Šv. Mišių metu bus šventinami žolynai ir naujo derliaus vaisiai.
  • Rugpjūčio 14-17 d.d. Žolinės atlaidai vyksta Krekenavoje, rugpjūčio 14-22 d.d. atlaidai švenčiami ir Pivašiūnuose. Taip pat šią dieną 15 val. Žolinės šventė vyks Pažaislio vienuolyne. Po šv. Mišių vyks Pažaislio muzikos festivalio koncertas.
  • Kviečiame skaityti religinę literatūrą: žurnalus „Artuma", „Bernardinai.lt", „Žodis tarp mūsų", maldyną „Magnificat".

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

08.10  Šv. Laurynas, diakonas, kankinys

08.11  Šv. Klara, mergelė

08.12  Šv. Joana Pranciška Šantalietė, vienuolė

08.14  Šv. Maksimilijonas Marija Kolbė, kunigas, kankinys


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas