Svetainės medis   Kontaktai  
 
SVEIKI ATVYKĘ!!!

2017-12-01

SKELBIMAI

 

 • Advento laikotarpiu Bažnyčia kviečia tikinčiuosius laikytis rimties, penktadieniais – pasninko.
 •  Advento sekmadieniais 7.30 val. bus giedamos Marijos valandos.
 • Kalėdaičių galima įsigyti tik bažnyčios vestibiulyje, arba raštinėje.
 • Jei norėtumėte, kad Jūsų butą prieš Kalėdas aplankytų ir palaimintų kunigas –  susitarkite su kunigu asmeniškai.
 • 2017.12.03 - po sumos Šv. Mišių – Eucharistinė procesija. 12.30 val. konferencijų salėje Veikliųjų žmonių bendrijos liudijimai.
 • 2017.12.05 – pirmas mėnesio antradienis. Vakarinėse Šv. Mišių metu prašom Šv. Antano užtarimo meldžiamės 17 val. konferencijų salėje renginys vaikams apie Bibliją.
 • 2017.12.06 – pirmasis mėnesio trečiadienis. Vakaro Šv. Mišių metu melsimės už ligonius.
 • Visą Advento laikotarpį vyksta akcija „Gerumas mus vienija“. Prisidėdami prie šios akcijos, paremsime Carito veiklą. Taip pat renkamos aukos Carito valgyklai.
 • 2017.12.08 - švęsime Šv. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę. Šv. Mišios šiokiadienio tvarka.
 • Advento rekolekcijos mūsų bažnyčioje numatomos gruodžio 16 – 17 dienomis.

2017-11-10


 • Lapkričio 12 – 19  dienomis  Vilniuje vyksta didieji Aušros Vartų atlaidai.

 

 •  Lapkričio 18 dieną 15.00 valandą parapijos Atsinaujinimo Diena (prisiminsime Dievo tarnaites Adelę Dirsytę ir Eleną Spirgevičiūtę)

 

 

 • Marijos radijas kviečia prisidėti prie naujo studijos pastato statybos. Auką galite atnešti darbo dienomis į parapijos raštinę.

 

 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti   naują žurnalo „Artuma“ numerį,naują  žurnalo „Kelionė“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“ ir  kt...

2017-09-15

·       Tėvelių, kurių vaikai šiemet rengsis Atgailos ir Pirmosios Komunijos sakramentams, susirinkimai vyks rugsėjo 19 ir 21 dienomis, o kurių vaikai rengsis Sutvirtinimo sakramentui – rugsėjo 28 dieną. Susirinkimų pradžia – 18.30 val.

 • 2017.09.22 dieną melsimės, prašydami šv. Jono Pauliaus II užtarimo. 11.30 kalbėsime Rožinį, 12 val bus aukojamos Šv. Mišios. Rožinį ir Mišias numato transliuoti Marijos radijas.
 • 2017.09.24 – Keliautojų ir Vairuotojų diena. Melsimės už žuvusius ir nukentėjusius eismo nelaimėse, bus šventinami automobiliai.
 • Nuo 2017.09.24 prieš Sumą vėl bus sakomos trumpos katechezės tikėjimo klausimais.
 • Renkamos aukos Kauno kunigų seminarijos išlaikymui. Seminarijos vadovybė ir klierikai dėjoja Jums už aukas ir nuolat meldžiasi už Jus.
 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

09.23(M) šv. Pijus Pietrelčinietis, kunigas.  

09.19 (m) šv. Januarijus, vyskupas, kankinys.

09.20 (M) šv. Andriejus Kim Taegonas, kunigas, ir kiti Korėjos kankiniai.

09.21 (F) ŠV. MATAS, APAŠTALAS.

09.21 (S)  KAUNO ARKIVYSKUPIJOJE – SAVOSIOS BAŽNYČIOS KONSEKRAVIMO METINĖS
 


2017-09-01

 • 17.09.03 pirmasis mėnesio sekmadienis. Po Sumos Šv. Mišių – Eucharistinė procesija.
 • Rugsėjo 1 dieną prasidėjo Lietuvos vyskupų paskelbti Trakų Dievo Motinos metai, kadangi kitais metais bus minimos 300 Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo metinės. Atlaidai Trakuose rugsėjo 1 – 8 dienomis.
 • Rugsėjo 7 – 15 dienomis – Didieji Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai Šiluvoje. Rugsėjo 10 dieną vorganizuojama parapijos piligriminė kelionė į Šiluvą. Dar yra vietų. Užsirašyti galima bažnyčios vestibiulyje arba raštinėje. Auka – 5 eurai.
 • 17.09.06 melsimės už ligonius.
 • 17.09.08 – Švč. M. Marijos Gimimo iškilmė. Šv. Mišių metu melsimės už Lietuvą ir jos žmones.
 • Pirmosios Komunijos pamokėlės. Vaikučių ir tėvelių pirmas susitikimas rugsėjo 19 arba 21 dienomis, maloniai kviečiame.
 • 09.08 (S)ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMAS (ŠILINĖ)

 • 09.09 (m) šv. Petras Klaretas, kunigas


2017-08-25

SKELBIMAI

 

 • Penktadienį – Rugsėjo 1 –oji. Šv. Mišių metu melsimės už mokinius, mokytojus, studentus, dėstytojus, prašydami jiems Dievo palaimos ateinančiais mokslo metais. Tą dieną minėsime ir popiežiaus Pranciškaus įvestą Pasaulinę maldos už rūpinimąsi kūrinija dieną. Kadangi ateinantis penktadienis – pirmasis mėnesio penktadienis, todėl 17 val. vyks Švč. Sakramento adoracija, o 18 val. melsimės į Švč. Jėzaus širdį.
 • Rugsėjo 2 diena – pirmasis mėnesio šeštadienis. 18 val. melsimės į Švč. Mergelę Mariją.
 • Rugsėjo 3 d.  – pirmasis mėnesio sekmadienis. Po 10.30 Šv. Mišių – Eucharistinė procesija.
 • Rugsėjo 1 – 8 dienomis vyksta didieji atlaidai Trakuose, o rugsėjo 7 – 15 dienomis – Šiluvoje. Rugsėjo 10 dieną organizuojama parapijos piligriminė kelionė į Šiluvą. Užsirašyti ir detalesnės informacijos teirautis raštinėje.
 • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti    žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“, knygą „Don Kamilis“, naują žurnalo „Kelionė“ numerį.

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

08. 28. (M) šv. Augustinas. Vyskupas,  Bažnyčios mokytojas.

08.29. (M) šv. Jono Krikštytojo Nukankinimas.

09.01. Pasaulinė maldos už rūpinimąsi kūrinija diena.

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...
 

  Palaimintojo Teofiliaus Matulionio metai

Kraujo relikvija

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas