Svetainės medis  Kontaktai  
 
SVEIKI ATVYKĘ!!!

Naujienos

2016-08-24 Keliaujanti Fatimos Dievo Motinos statula

2016 metų rugpjūčio 30 dieną (antradienį), 10 val. į Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčią bus iškilmingai įnešta keliaujanti Fatimos Dievo Motinos statula. Drauge atvyks atstojai iš tarptautinės organizacijos (TVF), pasisakančios už krikščioniškas vertybes. Visi kartu melsimės Rožinio malda, prašydami Švč. Mergelės Marijos užtarimo. Kviečiame dalyvauti!  Plačiau...

2016-08-22 ŠVČ. MERGELĖ MARIJA KARALIENĖ

954 m., minint 100 metų sukaktį nuo Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dogmos paskelbimo, Popiežius Pijus XII visoje Katalikų Bažnyčioje įvedė Švč. Mergelės Marijos Karalienės šventę, kuri minima rugpjūčio 22 d. Ši šventė buvo įvesta praėjus tik keturiems metams po kitos, Pijaus XII paskelbtos Marijos Ėmimo į dangų dogmos.  Plačiau...

2016-08-21 Savaites naujienos

• Rytoj, rugpjūčio 22 dieną, tradiciškai melsimės, prašydami šventojo Jono Pauliaus II užtarimo. 11.30 kalbėsime Rožinį, 12 val bus aukojamos Šv. Mišios. • Rugpjūčio 23 dieną prisiminsime savo Tėvynę, minėdami Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dieną, melsimės, prašydami taikos ir ramybės pasauliui. • Mūsų bažnyčioje, greta raštinės yra įrengta vieta, skirta mažiesiems maldininkams – kūdikiams ir vaikams, kuriuos tėveliai atsiveda į bažnyčią. Vaikai ten gali žaisti, piešti. • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti krikščioniškos literatūros: žurnalą „Artuma“, meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“, naują maldyno „Magnificat“ numerį, knygą „Ieškojau Alacho, suradau Jėzų“  Plačiau...

2016-08-18  Atlaidai Pivašiūnuose

Šių metų rugpjūčio 17-18 dienomis mūsų parapijos bendruomenės nariai dalyvavo Pivašiūnų Atlaiduose. Patyrėme daug malonių ir Dieviškos palaimos akimirkų.  Plačiau...

2016-07-26 Liepos 26 d. – ŠV. JOAKIMAS IR ONA

Liepos 26 d. – ŠV. JOAKIMAS IR ONA, ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS TĖVAI Plačiau...

2016-07-24 2016.07.24 Į Jaunimo Dienas Lenkijoje

sekmadienį 20.30 val Šv. Mišios skirtos jaunimui išlydėti į Pasaulines Jaunimo dienas, kurios vyks Lenkijoje. Plačiau...

2016-07-19 parapijos naujienos

Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčioje ketvirtadieni po 8.00 val bus išstatytas Švenčiausias Sakramentas iki 18.00 val Šv. Mišių, penktadieni 12 val Šv. Mišios minint Šv. Joną Paulių II, sekmadienį 20.30 val Šv. Mišios skirtos jaunimui išlydėti į Pasaulines Jaunimo dienas. Plačiau...

2016-07-12 PAL. J. MATULAITIS

PAL. J. MATULAITIS: KELIAS Į ALTORIAUS GARBĘ Jo Šventenybė Jonas Paulius II paskyrė beatifikacijos iškilmių datą – 1987 m. birželio 28 d. Kanonizacijos dekrete, kurį iškilmėse perskaitė popiežius, sakoma: „Sutikdamas su daugelio mūsų brolių vyskupų norais, visos Marijonų vienuolijos, taip pat daugelio tikinčiųjų, pasitaręs su Šventųjų reikalų kongregacija, po pribrendusių svarstymų ir maldų išprašyti šviesos iš aukštybių, mūsų apaštališka galia ir autoritetu įjungiame Garbingąjį Dievo tarną Jurgį Matulevičių į palaimintųjų sąrašą ir leidžiame jo šventę švęsti... Tikras Jėzaus Kristaus tarnas ir apaštalas (Petr 1,1) uolus ir nenuilstantis sielovados tarnystėje, ne tik tėvynėje, bet ir Lenkijoje, Romoje ir kitose vietose, jis buvo ganytojas, drąsus ir kupinas iniciatyvos, sumanus ir pasiaukojąs, pajėgus priimti ir veikti sunkiose Bažnyčiai gyvenimo sąlygose, virš visko ir pilnai atsidavė jam patikėtų sielų išganymui...“ Plačiau...

2016-06-29 Šv. Petras ir Paulius, apaštalai

Birželio 29 d. minime Šv. Petro ir Pauliaus iškilmę Šv. Petras ir šv. Paulius patyrė kankinystę Romoje, Petras – veikiausiai 64 m., Paulius – 67 m. Romos Bažnyčios, gerbiančios jų kapus Vatikane ir pakeliui į Ostiją, kulte jie niekada neatskiriami, todėl jiems ir skirta bendra šventė birželio 29 d. Tačiau ši diena švenčiama ne tik krikščioniškojoje Romoje, bet ir visoje Bažnyčioje, kuri augo palaistyta šių dviejų apaštalų krauju; todėl Dievas šiandien visų „širdis užlieja tyru, kilniu džiaugsmu“. „Šiuodu“ kaip tikri „pasaulio žibintai skirtingais keliais telkė vieną Kristaus šeimyną, kol juos abu sujungė vienas kankinystės vainikas“ (dėkojimo giesmė). Šiandien pagerbiame du svarbiausius gimstančios Bažnyčios veikėjus, skirtingus, bet stebėtinai papildančius vienas kitą, kaip rodo dėkojimo giesmė. Petras ir Paulius „mus mokė Viešpaties įstatymų“, jie skelbė tikėjimą. Tad jų asmenyse mes švenčiame Bažnyčios slėpinį, nes ji pastatyta ant apaštalų. Taip pat jų užtarimu prašome „ištvermingai laikytis apaštalų mokslo“, kad „visi turėtume vieną širdį ir vieną sielą“. Plačiau...

2016-06-22 Šv. Jono Krikštytojo Atlaidai

2016.06.23 ketvirtadienį nuo 8.30 iki 18 val vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija. 2016.06.26 sekmadienį mūsų bažnyčioje bus švenčiami šv. Jono Krikštytojo Atlaidai. Po 10.30 Šv. Mišių vyks eucharistinė procesija, o po 12 val Šv. Mišių – vyks trumpa meninė programa  Plačiau...

Informacinis leidinys

2016-08-22 2016.08.21-28

SKELBIMAI • Rytoj, rugpjūčio 22 dieną, tradiciškai melsimės, prašydami šventojo Jono Pauliaus II užtarimo. 11.30 kalbėsime Rožinį, 12 val bus aukojamos Šv. Mišios. • Rugpjūčio 23 dieną prisiminsime savo Tėvynę, minėdami Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dieną, melsimės, prašydami taikos ir ramybės pasauliui. • Mūsų bažnyčioje, greta raštinės yra įrengta vieta, skirta mažiesiems maldininkams – kūdikiams ir vaikams, kuriuos tėveliai atsiveda į bažnyčią. Vaikai ten gali žaisti, piešti.  Plačiau...

Klebono žodis

Naujienų nerasta !
 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas